Fråga: Heter jatko-opiskelija fortsättningsstuderande på svenska?

Svar: Man ser och hör visserligen ofta ordet fortsättningsstuderande i Finland, men det används sällan i rikssvenskan, och i en annan betydelse. De få gånger ordet används i Sverige är det vanligen som motsats till förstaårsstuderande, alltså om studenter som har fortsatt sina påbörjade grundstudier. Personer som studerar för sin licentiats- eller doktorsgrad kallas i rikssvenskan forskar­studerande.