Fråga: Hur ska akademiska titlar förkortas? Är det bättre att använda ekon.mag., fil.kand. och pol.dr eller EM, FK och PD?

Svar: Bägge sätten att förkorta är korrekta. De längre förkortningarna (ekon.mag., fil.kand. osv.) är emellertid lättare att tolka, och de är därför i allmänhet att föredra. De kortare formerna (EM, FK, PD, FL osv.) kan användas i matriklar och dylikt där utrymmet är begränsat.