Fråga: Vad är en folketymologi? Kan ni ge några exempel på sådana?

Svar: En folketymologi är en språklig omvandling av ett ord så att det liknar ett ord i det egna språket med liknande betydelse. Detta brukar vanligen ske med främmande ord vars etymologi är svår att härleda direkt. Ett exempel på det här är ordet följetong, som egentligen är en ombildning av det franska lånordet feuilleton ’litet blad’, men som vanligtvis förknippas  med verbet följa.

Vissa folketymologier är humoristiska och inte sällan en medveten lek med språket, t.ex. undervisitet (universitet), komframåsäj (konferencier), jämmeriad (jeremiad), ryggmatism (reumatism), munstasch (mustasch), ansjofisk (ansjovis), svamp­injon (champinjon) och skärkötteri (charkuteri).