Fråga: Ska jag tala om generationsskifte eller generationsväxling när det gäller ägarbyte i en familj inom jord- eller skogsbruk?

 

Använd generationsskifte. Bägge orden kan visserligen användas i den betydelse du avser, men generationsskifte används mer än generationsväxling. Det senare ordet kan nämligen också betyda ’regelbunden växling mellan individer uppkomna genom könlös och könlig fortplantning hos vissa lägre djur och växter’.