FRÅGA: Jag har förstått att det inte är korrekt att säga att man ”följer med”  en diskussion. Stämmer det?

SVAR: ”Följa med” hör till de mindre kända finlandismerna, det räcker med följa. Således följer man en diskussion, ett tv-program eller dylikt. Däremot kan man bra följa med någon på bio, teater eller en resa!