Specialforskaren och EU-språkvårdaren Aino Piehl från Forskningscentralen för de inhemska språken har tilldelats Akavas specialorganisationers pris Årets expert (fi. Vuoden osaaja). Aino Piehl får priset för sin insats för att förbättra myndighetsspråket i Finland. I det nya regeringsprogrammet står det nu att en handlingsplan för utveckling av språket i lagstiftning och myndighetskommunikation ska utarbetas. Utveckling av lagspråket ska också ingå i åtgärdsprogrammet för en bättre reglering, som fortsätter under denna regeringsperiod. Kampanjen för ett bättre myndighetsspråk startade redan våren 2010 och har nu burit frukt. Kampanjen genomfördes tillsammans med Selkokeskus. När Språkbruk gratulerar Aino Piehl säger hon att priset också samtidigt är ett erkännande för Focis enträgna arbete för ett bättre myndighetsspråk.