Fråga: Vad är det för skillnad mellan flygfält, flygplats och flygstation?

Svar: Flygfält är ett markområde avsett som start- och landningsplats för flygplan, med tillhörande banor och anläggningar. Flygfält med terminalanläggningar för resenärer och för hantering av bagage, flygfraktgods och post, hangarer för flygplansservice, byggnader för flygtrafikledning, administration och service kallas flygplatser. Flygplats är alltså normalordet för det som på finska kallas lentoasema och på engelska airport. I Sverige finns tre typer av flygplatser för civil flygtrafik: enskilda flygplatser, allmänna flygplatser och militära flygplatser där civil trafik tillåts. Ordet flygstation används i Sverige om sådana delar av huvudsakligen militära flygplatser som används för civil trafik. Sådana flygstationer finns i Halmstad, Luleå/Kallax, Ronneby, Ängelholm och Östersund (enligt Nationalencyklopedin). 

Tidigare i flygtrafikens historia användes flygstation mer allmänt om flygplatser –  men då var också flygplatserna mindre och inte så välutrustade. I Finland har ordet levt kvar, främst med stöd av det finska lentoasema. Vi rekommenderar dock att man också i Finland i allmänspråket använder flygplats framför allt om flygplatser för passagerartrafik, och hoppas att det ordet så småningom slår igenom också i officiellt språkbruk.