Uppskattningsvis 11 % av småföretagen i EU har gått miste om affärer på grund av bristande språkkunskaper. Kostnaderna för de uteblivna affärerna kan uppgå till miljontals euro. Dessutom kan många arbetstillfällen stå på spel. Europeiska språkdagen, som firas den 26 september varje år, lyfte i år särskilt fram språkens betydelse i näringslivet.

Den 24 september arrangerades en konferens i Bryssel om språk och småföretag (Languages for SMEs), där företrädare för det europeiska näringslivet berättade om på vilka sätt de dragit nytta av sina språkkunskaper. Företagare, näringslivsorganisationer och företrädare för nationella och lokala myndigheter deltog.

Valet att uppmärksamma språkens betydelse i småföretagen bygger delvis på slutsatserna från en studie från 2007, där 11 % av 2 000 företag svarade att de gått miste om affärer, i vissa fall värda miljoner euro, till följd av bristande språkkunskaper. ”Européerna blir allt mer medvetna om att kunskaper i främmande språk kan förändra deras liv. Språkkunskaper är inte bara till nytta för den enskilda individen, utan ger också företagen en konkurrensfördel och öppnar upp exportmarknaderna”, konstaterar EU-kommissionären Androulla Vassiliou.