Projektet Spara det finlandssvenska talet har uppdaterat sin webbplats med 50 nya ljudprov från bland annat Nykarleby, Malax, Lemland, Vårdö och Kotka.

Webbplatsen innehåller nu totalt omkring 150 olika ljudprov från 42 olika kommuner i Svenskfinland, och ett talspråkstest där besökaren får mäta sina kunskaper i finlandssvenskt talspråk. Spara det finlandssvenska talet är ett projekt som dokumenterar svenskan i Finland i början av 2000-talet. Insamlingen inleddes år 2005 och när den avslutas år 2008 kommer samtal och intervjuer med mer än 1 000 personer att ha spelats in. Inspelningarna speglar den språkliga mångfalden i hela det svensktalande Finland, från Karleby i norr till Eckerö i väster och Kotka i öster.

Det samlade ljudmaterialet finns bevarat i Språkarkivet vid Svenska litteratursällskapet, som är projektets huvudman. Projektet genomförs under ledning av professor em. Ann-Marie Ivars. Webbadress: www.sls.fi/sparatalet.

Närmare upplysningar ges av Lisa Södergård (projektkoordinator) tfn 09-618 775 27, e-post: lisa.sodergard@sls.fi och Pamela Gustavsson (förste arkivarie, Språkarkivet), tfn 09-618 774 58, e-post: pamela.gustavsson@sls.fi.