Fråga: Kan vi använda ordet sorgflaggning i tidningstext?

Svar: Vi rekommenderar en viss försiktighet med att använda sorgflaggning. Redan nu används det mycket mera här hos oss än i Sverige på grund av att motsvarande substantiv suruliputus är så vanligt i finskan. Försök i stället variera uttryckssätten genom olika verbkonstruktioner som ofta känns mycket ledigare och många gånger är lättare att anpassa till svenskans satsstruktur: hala/sänka flaggan på halv stång, flagga på halv stång för att markera respekt för, flaggorna vajar på halv stång, flaggor på halv stång, flaggning på halv stång.