Fråga: Finns det något bra svenskt ord att ersätta feedback med?

Svar: Feedback är egentligen en teknisk term som betyder ’återkoppling’, men det används också allmännare om synpunkter på någons idéer e.d. (Svensk ordbok). I denna senare betydelse har ordet synonymer som reaktion, respons och gensvar. Observera att gensvar i allmänhet används endast om positiva reaktioner, medan respons liksom feedback också används om negativa reaktioner: ”Hon fick negativ respons/feedback på sin artikel”. Ofta kan feedback (fi. palaute) helt enkelt återges med synpunkter eller kommentarer.