Barn kan lära sig två eller flera språk redan i dagisåldern. Språken berikar varandra, men språkinlärningen kräver rätt stöd och en positiv attityd både hemma och på daghemmet.

Språkkoordinatorn Johanna Sallinen på Folkhälsan besöker regelbundet tio svenska daghem och språkbadsdaghem på orter där majoritetsspråket är finska. Där testar hon tillsammans med barn och personal ett nytt arbetsredskap som ska stödja barnens språk.

Redskapet testas samtidigt på bretonska daghem i Bretagne, walesiska daghem i Wales och frisiska daghem i Friesland (Nederländerna). Svenskfinland, Bretagne, Wales och Friesland samarbetar inom det EU-finansierade projektet MELT (Multilingual Early Language Transmission), vars syfte är att stödja språket hos barn under fyra år som talar eller ska lära sig tala ett minoritetsspråk. Tidigare har man oftast satsat på språket hos äldre barn.

Språkredskapet, som innefattar handledning för personal och föräldrar samt lekar för barnen, har utarbetats Folkhälsan. Tanken är att det ska kunna användas av språkminoriteter överallt i Europa och representanter för de regioner som deltar i MELT samlades nyligen i Helsingfors för att diskutera hur redskapet fungerar i respektive område.

– Det är viktigt att hela verksamheten på daghemmet stimulerar språket. Personalen måste till exempel våga tala minoritetsspråket också med barn som till en början inte förstår det. Föräldrarna bör också involveras, säger projektledaren Veronica Hertzberg.

Projektet MELT startade i november 2009 och pågår fram till oktober 2011. Läs mer om projektet i nästa nummer av Språkbruk.