Böjning

Valutabeteckningen euro böjs inte i pluralis när det är fråga om belopp: 3 euro, 2 miljoner euro, många euro, betala i euro. Jämför med mark: 3 mark, 2 miljoner mark, många mark, betala i mark.

Också eurocent (i dagligt tal cent) är oböjt i pluralis: En kopp kaffe kostar 80 cent.

Euro kan användas i bestämd form singularis på samma sätt som vi talar om marken och kronan: Vad vet du om euron? När införs euron? Pröva med att byta ut euro mot mark, så är det lättare att höra om euro ska vara i bestämd form.

Avser man de enskilda eurosedlarna eller euromynten kan man undantagsvis tala om euror i pluralis: Vi kommer inte att få se några euror i praktiken förrän i januari 2002. Om det går, tala gärna om euromynt eller eurosedlar i stället för att böja euro i pluralis.

Förkortning

Både euro och cent är så korta att de normalt inte behöver förkortas.

I tabeller, prisangivelser o.dyl. kan man använda eurotecknet , som kommer efter den siffra som anger beloppet: pris 12 €. Före tecknet skall det finnas ett mellanslag. På finska rekommenderas alternativt ett litet e, och det bör kunna användas också på svenska åtminstone under en övergångsfas tills man har fått tecknet på sin dator: varan kostar 27 e.

Mer problematiskt är det med cent. På finska heter det sentti, och förkortas följaktligen snt. Det är inte så bra om den förkortningen blir allmän i prisangivelser, eftersom snt ju inte kan stå för det svenska (och mer internationella) cent. Den rekommenderade förkortningen på svenska är c. I t.ex. prisuppgifter, framför allt i tvåspråkiga områden, är det bäst att ange cent som decimaler av euro på samma sätt som vi anger priset i mark och penni nu: pris 7,65 € resp. 0,75 €.

Miljoner och miljarder euro förkortas mn euro respektive md euro. ’Euro’ kan också bytas ut mot eurotecknet €. Däremot avråder vi från förkortningen e i detta sammanhang för att det inte ska bli för svårtytt.

Den internationella valutabeteckningen EUR bör enbart användas i ekonomisk facktext (t.ex. inom internationell handel) som handlar om internationella valutor. EUR och liknande internationella valutabeteckningar (t.ex. FIM och SEK) brukar placeras före beloppet, alltså t.ex. EUR 2000, men kan även sättas efter beloppet: 2000 EUR.

Uttal

Euro uttalas /eu´rå/ precis som det skrivs, med samma diftong som vi har i Europa. I Sverige hör man ofta uttalet /ev´ro/, men det beror på att många svenskar har svårt för att uttala diftongen /eu/ (jfr det svenska uttalet av neuros: /nevrå´s/). Självfallet ska vi inte på svenska använda det engelska uttalet /jo´rå/, lika lite som det tyska /åj´rå/ eller det franska /örå´/.