I början av 1950-talet, när grundvalen för Europeiska kol- och stålgemenskapen lades, var det sex länder som utgjorde kärntruppen, nämligen Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland. Efter en omfattande utvidgning och reformer i flera steg består Europeiska unionen – som vi känner den i dag – av sammanlagt 27 länder. Antalet officiella språk i unionen har under årtiondenas lopp på motsvarande sätt vuxit från 4 till 23, vilket samtidigt gett upphov till ett alldeles unikt system för flerspråkig hantering och översättning av officiella texter.

Europeiska kommissionens generaldirektorat för översättning ger i publikationen Translation at the European Commission – a history en tillbakablick på den flerspråkiga utvecklingen och kommissionens översättningsmaskineri. Generaldirektören Karl-Johan Lönnroth konstaterar i publikationens förord att flerspråkigheten har blivit en grundläggande europeisk princip och att översättandet spelar en avgörande roll i respekterandet av den europeiska identiteten.

Publikationen om Europeiska unionens översättningsverksamhet i retrospektiv finns på kommissionens webbplats på adressen http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/brochures(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).