Fråga: Jag har ganska ofta sett uttrycket ’nära ögat-situation’. Finns det verkligen inget annat sätt att översätta finskans ’läheltä piti -tilanne’?

Svar: ’Nära ögat-situation’ är en oriktig direkt­översättning, som bör undvikas. Skriv i stället tillbud eller olyckstillbud. Tillbud definieras i Svensk ordbok som ”oförutsedd, hotande händelse som lätt kunnat utveckla sig till en olycka”. Ordet tillbud kan även användas i betydelsen erbjudande.