Fråga: Jag undrar hur den latinska förkortningen et al. kan böjas i genitiv i en svensk text. Blir det Svensson et als studie?

Svar: Et al. är en förkortning för et alia och betyder ’och andra’. Språkrådet i Sverige anser dock att uttrycket helst inte ska användas i svenska texter eftersom vi har det goda svenska alternativet m.fl. I genitiv blir det då Svensson m.fl.:s studie.

Om du absolut vill använda et al. blir genitivformen et al.:s. Regeln är nämligen att kolon sätts ut framför genitiv-s när vi böjer förkortningar i genitiv.