Svenska Akademien har tilldelat fil.dr, professor emeritus Erik Andersson Svenska Akademiens språkforskarpris 2016. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Erik Andersson, född 1948, är språkvetare och poet. Han blev fil.dr 1977 vid Åbo Akademi, där han sedan verkade som professor under många år. Hans avhandling handlade om verbfrasens struktur i svenskan. Erik Andersson är ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten. Andersson har varit redaktör för flera volymer på det språkvetenskapliga området, och var bland annat en av redaktörerna för standardverket SAG, Svenska Akademiens grammatik.

Mottagare av priset har de senaste åren varit 2012 Paul Kiparsky, 2013 Björn Lindblom, 2014 Ulf Teleman och 2015 Bengt Nordberg. Prisbeloppet är 250 000 kronor.