FRÅGA: Vilket är det korrekta uttalet av i pluralis; [mö:r] eller [mœ:r]?

SVAR: Båda uttalen är korrekta.