Fråga: Nyss hörde jag en ung dam som annars talade flytande finlandssvenska begära ”16 euros” för en båtrundtur. Vad säger Språkbruk om den pluralböjningen? Själv har jag lärt mig att myntenheten efter räkneord lämnas oböjd, med några få undantag av vilka det viktigaste är ”kronor”.

Svar: Du har rätt i att euro inte ska böjas i pluralis i obestämd form. Det heter 3 euro, 2 miljoner euro, många euro, betala i euro. Också om de konkreta mynten och sedlarna används oböjd form: Det låg några euro på bordet. Samma regler gäller förresten cent: 80 cent, några cent.

Bestämd form pluralis kan användas i vissa fall: Glöm inte de där eurona/centen som ligger på bordet. Mer om hur orden euro och cent ska hanteras står att läsa på vår webbplats under Artiklar –  exemplen ovan är tagna därifrån.

Du har också rätt i att namnen på valutor i allmänhet inte böjs i pluralis: dollar, mark, franc, rubel, gulden, yen osv. Det viktigaste undantaget från denna regel är mycket riktigt kronor, och andra undantag är  drakmer (sing. en drakma), dinarer (en dinar), forinter (en forint), floriner (en florin). Ibland används inlånade pluralformer: pesetas (en peseta), pence (en penny), lire (en lira).