Fråga: Jag har hört att uttrycket sähkö- ja elektroniikkaromu ska översättas med återvinning av elavfall. Är det verkligen fel att använda uttrycket el- och elektronikavfall i det här sammanhanget? Jag tycker inte att ordet elavfall riktigt berättar vad det är fråga om. Vi talar ju om föremål som teveapparater, mikrovågs­ugnar, telefoner, datorer, frysar, fickräknare, lysrör med mera.

Svar: El- och elektronikavfall kan förkortas elavfall, men det går bra att använda hela uttrycket.