Fråga: Hur ska luomuviljely översättas till svenska?

Svar: Luomu är en förkortning av luonnonmukai­nen, men vi ska helst inte översätta det med ”naturenlig”. Det ord som rekommenderas är ekologisk. Vi kan alltså tala om ekologisk odling, ekologisk gård, ekologiska produkter, ekologiskt odlad säd, ekologisk mat, ekologiskt vin osv. Ibland används förkortningen eko– i sammansättningar, men eftersom den kan stå för både ekologisk och ekonomisk (t.ex. ekobrott) är det för tydlighetens skull bäst att skriva ut ekologisk. Ordet luomuporsas kan dock översättas med gårdsgris, bökgris eller utegångsgris.