I Språkbruk 1/2004 skrev vi att luomuporsas kan översättas med gårdsgris, bökgris eller utegångsgris. En läsare har påpekat att principerna för vilka produkter som kan få beteckningen luomu, som på svenska motsvaras av ekologisk, är mycket stränga. Vilka bökgrisar eller utegångsgrisar som helst är inte ekologiska i strikt mening. Det är därför bäst att för klarhetens skull översätta luomuporsas med ekologisk gris.