Fråga: Ska det heta Ekenäsbo eller ekenäsbo?

Svar: Sammansättningar där förleden är ett egennamn skrivs med stor bokstav. Det här gäller också sammansättningar med efterleden -bo. Vi skriver alltså Ekenäsbo, Malmöbo, Helsingforsbo osv.

Avledningar där egennamn ingår får däremot som regel liten bokstav: helsingforsare, stockholmsk.