Fråga: Hur böjs duschgel och hårgel? Blir det -gelet eller -gelen?

Enligt Svenska Akademiens ordlista kan ordet gel böjas såväl gelen som gelet, men i praktiken är n-formerna duschgelen och hårgelen mycket vanligare än motsvarande t-former.