Fråga: Jag har en fråga som gäller orden dokument och dokumentär. Jag har uppfattat användningen av dokument i sammanhang som ”dokumentet ’Supersize Me’ framför en stark kritik mot McDonald’s” som en finlandism (fi. dokumentti) där dokumentären skulle vara rätt alternativ. Nu har jag dock blivit mer och mer tveksam eftersom dokument (främst i filmsammanhang) verkar användas så flitigt både vardagligt och i medier. Är dokument och dokumentär synonyma i det här fallet?

Svar: Din ursprungliga uppfattning är fortfarande riktig. ”Dokument” i betydelsen dokumentär/dokumentärfilm/dokumentärprogram är en mekanisk översättning av det finska ordet doku­mentti(ohjelma) som vi avråder från. Vår ståndpunkt får stöd av filmexperter i Stockholm; dokument och dokumentär ska inte förväxlas med varandra.

Men visst ser man ordet dokument i film- och tv-sammanhang, i synnerhet som en del av namnet på en film eller programserie. Sveriges television har bland annat programserier under ämnesområdet ”Samhälle och Dokumentär” där några har namn som Dokument inifrån, Dokument utifrån och Dokument medicin. En kort beskrivning av serien Dokument inifrån lyder: ”Svenska undersökande dokumentärer ser du i Dokument inifrån.” Själva filmen eller programmet beskrivs alltså som en dokumentär.

Dokument i det här sammanhanget går tillbaka på den betydelsenyans ordet har. Ordet kan användas om företeelser som är föremål för (historisk) tolkning, exempelvis tidsdokument. Synonymt med dokumentär är det emellertid inte.