Över 17 000 nya artiklar har publicerats i Ordbok över Finlands svenska folkmål på nätet. Det innebär att dialektordboken i dag innehåller 68 500 artiklar. De nya artiklarna finns inom avsnittet L–O, vilket betyder att hela avsnittet A–O nu finns i nätordboken. En del av nytillskotten är sådana artiklar som inte tidigare har publicerats, eftersom det senaste bandet som utkom i tryck år 2007 löpte fram till ordet och. Artiklarna på o- är nu kompletterade med avsnittet ockoöverens.

I fortsättningen kommer cirka 2 000 nya ordboksartiklar att publiceras varje år. Under år 2016 kommer det första avsnittet med artiklar på p-.

Tack vare nätupplagan av dialektordboken blir den folkliga finlandssvenska ordskatten tillgänglig för en bredare publik. Nätordboken erbjuder avancerade sökmöjligheter och med hjälp av länkar kan man smidigt röra sig mellan artiklarna i ordboken.