Ordbok över Finlands svenska folkmål har nu utkommit med de första artiklarna på p-. Avsnittet p–pipsa som omfattar 1 800 artiklar har publicerats. I avsnittet finns flera finska och ryska lånord, t.ex. verbet pejva (klaga, jämra sig) av finskans päivitellä, verbet petta (ge vika eller svika) av finskans pettää. Substantivet pasjalusta av ryskans pozjalujsta förekommer exempelvis i uttrycket komma med sitt pasjalusta (visa sitt deltagande med någon).

I redaktionen för ordboken arbetar Susanne Bergström-Söderlund, Maria Rönnbacka, Caroline Sandström och Carola Åkerlund.