Fråga: Hur ska jag skriva namn som används som adjektiv i uttryck som ”det Lindströmska arvet”? Med stor eller liten bokstav?

Svar: Svenska skrivregler (punkt 121) slår fast att adjektiv som avletts av personnamn i allmänhet får liten bokstav: freudiansk, darwinistisk, bernadottesk, lutheransk. De här orden har blivit renodlade adjektiv som svarar på frågan ”Vad för slags?” Om adjektiven däremot tydligt syftar på en viss person eller vissa personer får de stor bokstav: den Perssonska regeringen. Ett sådant fall är också det Lindströmska arvet. Här motsvarar adjektiven snarast genitiv (Perssons regering, Lindströms arv) och svarar på frågan ”Vems?”