Fråga: Är det korrekt att använda ord av typen gradvis som adjektiv, t.ex. i uttryck som ett gradvist övertagande?

Svar: Ord av detta slag på –vis,  t.ex. delvis, gradvis, parvis, radvis och stegvis, betecknas konsekvent som adverb i Svenska Akademiens ordlista. Faktum är i alla fall att de också kan användas som adjektiv. Svensk ordbok betecknar flera av dem som både adverb och adjektiv och ger exempel som ett delvist bortdragande av styrkorna, godsets gradvisa förfall, en stegvis förändring.

I Svenska Akademiens språklära tar Tor G. Hultman upp orden på –vis som oböjliga adjektiv som språkhistoriskt är adverb, men han säger ändå att språkbruket vacklar och ger exempel där orden är böjda: det gradvisa avslöjandet, parvisa stö­nanden.

Nu är det i alla fall bara en del av orden på -vis som man kan tänka sig att använda som adjektiv. Så är den grupp av ord som har bildats genom att suffixet -vis fogats till neutrumformen av adjektiv på -ig och -lig  (försiktigtvis, möjligtvis, naturligtvis, vanligtvis) definitivt adverb och kan inte användas adjektiviskt