vulkanutbrott
Vulkanutbrott är ett välkänt fenomen på Island och det syns i ordboken ISLEX. Foto: Pixabay/Gylfi Gylfason

Den isländsk-finska webbordboken ISLEX har nu rotts i land efter 10 års arbete. Ordboken innehåller 54 000 uppslagsord på isländska och fokus ligger främst på modernt språk. ISLEX är ett samarbetsprojekt mellan Árni Magnússon-institutet för isländska studier och Helsingfors universitet som ansvarar för översättningen till målspråket finska. Redigeringsarbetet utfördes av Marjakaisa Matthíasson och Hanna Poussu under åren 2013 till 2023. Den finska delen av projektet finansierades huvudsakligen av Undervisnings- och kulturministeriet, Nordplus språk och Finsk kulturfond.

Ordbokens målgrupp består bland annat av översättare, journalister, studenter i nordiska språk och aktörer inom nordiskt samarbete. Enligt Google Analytics hade ordboken drygt 1 200 användare i Finland den första halvan av 2022, vilket visar det stora intresset som finländare har för Island och det isländska språket.

Den isländsk-finska ordbokens uppbyggnad

Men hur ser ordboken ut och hur kan den användas? Uppslagsorden tas fram genom att de skrivs in i sökrutan, antingen orden i sin helhet eller med delar av ordet ersatt med en asterisk. På så sätt ger sökordet bíll* bland annat uppslagsordet bíllaus ’bilfri’ och bílljós ’billjus’. Det spelar ingen roll om man skriver uppslagsordets grundform eller använder en böjningsform: ISLEX är ihopkopplat med en böjningsdatabas. Slår man in böjningsformen kettinum ’katten’, som är en dativform i bestämd form, öppnas uppslagsordet köttur ’katt’ automatiskt. Detta kan vara till stor hjälp för användare med grundkunskaper i isländska eftersom böjningsformer kan innehålla vokalomljud som kan vara svåra i början. Detta gäller i synnerhet starka verb, till exempel urðu ’blev’ som är en preteritumform av verbet verða ’bli’.

Figur 1 visar den första betydelsen som anges under uppslagsordet gos.

Figur 1: Uppslagsordet gos.

Som figur 1 visar innehåller uppslagsordet en länk till en ljudfil (fi. ääntämys) och till en sida som visar ordets böjning (fi. taivutus). Efter informationen om ordets form anges en finsk ekvivalent, i det här fallet tulivuorenpurkaus, som i sin tur följs av ett språkexempel: gos í Heklu eru mjög tíð ’tulivuori Hekla purkautuu usein’ (på svenska: Vulkanen Hekla har ofta utbrott). I vissa fall finns även en bild.

När man slår upp ett ord visas även en lemmalista som visar de närmaste uppslagsorden i bokstavsordning. Användaren kan flytta sig fram och tillbaka bland uppslagsorden genom att klicka på ord som ligger högre upp eller längre ner på listan.

Att använda ISLEX åt ”fel” håll

Som tidigare nämnts är ISLEX en ordbok från isländska till finska men tekniskt sett är det även möjligt att söka på finska ord. Matar man in ett finskt ord i sökfältet får man upp en lista på isländska uppslagsord som kopplas till sökordet. Figur 2 visar det som kommer upp om vi slår upp det finska ordet tulivuorenpurkaus ’vulkanutbrott ’.

Figur 2: Sökresultat efter att ha matat in ordet tulivuorenpurkaus i sökfältet.

Figur 2 visar sökresultat för ordet tulivuorenpurkaus. Ordet anges som en finsk ekvivalent för fyra olika uppslagsord: jarðeldur, eldgos, eldsumbrot och gos. Variationen i det isländska språket återspeglar kulturella skillnader mellan Finland och Island. Vulkanutbrott ingår i islänningarnas närmiljö medan de är ett främmande fenomen i Finland. Samma gäller för olika uttryck kopplade till fiske. Vi kan ta den finska ekvivalenten kalastaja (fiskare)som exempel. Kalastaja ger hela nio uppslagsord på isländska: sjósóknari, sjómaður, skútukarl, trillukarl, bátasjómaður, grásleppukarl, fiskimaður, veiðimaður och útvegsbóndi. På motsvarande sätt fattas det en hel del finska uppslagsord, till exempel ord som har att göra med träd och skog. Orden tuohi ’näver’ och mahla ’sav’ finns inte i ISLEX. Sådana synonymer som salo ’vildmark, skogsmark, urskog’ och korpi ’vildmark’ för ordet skógur ’skog’ hittar man inte heller. Finskans karhu hittar man under fyra uppslagsord, av vilka alla förutom bangsi ’nalle’ är neutrala uttryck: björn, bjarndýr och skógarbjörn. Däremot förekommer poetiska uttryck och smekord som otso och mesikämmen inte i ISLEX. Skogsbruk och björnar är främmande inslag i isländsk kultur och det avspeglas i språkets ordförråd.

Även om ISLEX kan användas från finska till isländska bör man alltid komma ihåg att ordboken först och främst fungerar som en ordbok från isländska och att det finska ordförrådet av den orsaken är rätt snävt. Men eftersom det inte finns någon finsk-isländsk ordbok kan en omvänd sökning i ISLEX vara till stor hjälp, särskilt om användarna förstår ordbokens uppbyggnad och begränsningar.

Flerspråkig nordisk ordbok

ISLEX är inte bara en ordbok som kopplar ihop isländska uppslagsord med finska ekvivalenter. Utöver finska har ordboken nämligen sex olika målspråk: danska, norskt bokmål, nynorska, svenska och färöiska. Användarna kan välja vilket språk de vill få upp på skärmen, om de vill se översättning till finska eller färöiska eller om de vill se samtliga språk på en gång. Detta betyder att ISLEX även kan användas för att jämföra ordförrådet i de olika språken i Norden. Figur 3 visar översättningen av språkprovet här ovan till danska, bokmål, nynorska, svenska, färöiska och finska.

 Figur 3: Översättning av exempelmeningar till samtliga målspråk.

Eftersom ordboken kopplar ihop källspråket till sex olika målspråk kan man även använda ordboken i oväntade riktningar. Enligt en enkätundersökning som gjordes år 2018 använder ISLEX finska användare ISLEX även för att slå upp ord på danska, färöiska, nynorska och bokmål (Hilmisdóttir 2019:86–87). Till exempel kan en finsk användare som läser en text på färöiska mata in ett färöiskt ord i sökrutan och via det isländska uppslagsordet komma åt en möjlig översättning till finska. I dessa fall måste dock användarna komma ihåg att gå till den isländska eller färöiska webbsidan (islex.is och islex.fo). Möjligheterna är många!

Planer på regelbunden uppdatering

Eftersom ISLEX är en webbordbok kan ordboken utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Árni Magnússon-institutets lexikografer går årligen igenom sina textkorpusar för att samla ihop ord som eventuellt borde tas in i institutets ordböcker. För ett par år sedan uppdaterades ISLEX med 2 000 nya ord som översattes till samtliga målspråk. Uppdateringsarbetet gick snabbt eftersom de nya orden ofta består av sammansättningar och lånord som har en mycket specifik semantisk innebörd och är enkla till sin form. Dessa uppslagsord förekommer inte ofta i fasta fraser och exempelmeningarna är få i jämförelse med språkets grundord som ofta är mycket komplicerade. Planen är att i framtiden att uppdatera ordboken regelbundet, men eftersom ISLEX är en flerspråkig ordbok som bygger på en och samma databas betyder det att uppdateringar måste inkludera samtliga språk.

Referens

Hilmisdóttir, Helga. 2019. ISLEX på finska – redigering, användning och mottagande. LexicoNordica  26:75–94.