Antalet döva finlandssvenska teckenspråkiga är färre än man hittills har trott och det finlandssvenska teckenspråket är i stort behov av stöd. Bland annat det här visar en kartläggning som Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har låtit göra. Kartläggningen visar att det finns cirka 90 döva finlandssvenska språkanvändare i Finland då man tidigare trodde att det fanns omkring 150. De flesta är födda på 1950-talet eller tidigare.

I dag finns det ingen utbildning för finlandssvenska teckenspråkstolkar, vilket innebär att det råder brist på tolkar och att tillgången är beroende av tolkarnas personliga intresse för finlandssvenskt teckenspråk. De som vill lära sig tolka måste själva söka sig till situationer där de får öva och avgöra när de har tillräckliga kunskaper för att kunna anta tolkningsuppdrag. Eftersom det inte finns någon standardiserad behörighetsnivå för tolkarna är det svårt att uppskatta hur många de är. FPA och serviceproducenterna uppger att det finns 21–24 tolkar medan språkanvändarna själva menar att de bara är omkring 10.

Kartläggningen visade också att det finlandssvenska teckenspråket är splittrat på grund av bristande samhällsstrukturer och nonchalans av språkanvändarnas behov. De finlandssvenska teckenspråkiga vill fortsätta kämpa för sina språkliga och kulturella rättigheter, men stöd från samhället är avgörande för att språkgemenskapen ska klara sig i framtiden.