De första finlandssvenska lättlästa bearbetningarna någonsin har utkommit. I de lättlästa bearbetningarna, eller återberättade romanerna, har en annan författare återberättat en bok på ett enklare sätt. De är kortare och skrivna på en lättare svenska än originalet. De är gjorda för de läsare som upplever att originalet är för svårt, men ändå vill ta del av berättelsen. De återberättade romanerna är Kjell Westös Där vi en gång gått (återberättad av Peter Sandström), Birgitta Bouchts Tusenblad (återberättad av Jolin Slotte) och Robert Åsbackas Orgelbyggaren (återberättad av Bosse Hellsten).

– Det här är ett jättefint initiativ. Berättelserna tillhör oss alla!, kommenterar Kjell Westö utgivningen av Där vi en gång gått i lättläst bearbetning.

Lärum-förlagets böcker ges ut med hjälp av såväl statsstöd som fondbidrag.