Fråga: Jag förundrar mig över att inlånade engelska ord som stavas på engelskt sätt böjs med svenska ändelser. Här följer några exempel med orden cool och chic: alla andra är coola; å vad coolt; chica damer. Är detta faktiskt korrekt?

Ja, det är korrekt. Både cool och chic är numera så införlivade i svenskan att de böjs som svenska ord. Bägge orden finns upptagna i Svenska Akademiens ordlista, och där ges böjningen cool, coolt, coola och chic, chict, chica.