Många människor, även så kallade tänkande, tycks ha fått för sig att de mindre språken är förutbestämda att gå under i något slags darwinistisk kamp mot de stora, till dess att det bara återstår ett enda världsspråk. Det är en egendomlig tanke, om man synar den närmare. Var det verkligen så att den naturliga evolutionen ledde fram till att alla fåglar blev bofinkar? Inte riktigt. Ändå kan man till exempel notera att vårt lands officiella representanter i EU-sammanhang gör sitt bästa för att i språkligt avseende spela bofink.”

 

Ur Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahls tal på Akademiens årshögtid den 20 december 2007.