”Om man vänder på perspektivet lite kan man säga att Europas modersmål är översättningen. Översättningar är det som förenar hela Europa och européerna.”

Pirjo Hiidenmaa i Språk i Norden 2010.


”Fålk blir medvetna om språknormerna bara när någon djävel har brytit mot dom.”

Ulf Teleman: Lära svenska. om språkbruk och modersmålsundervisning (1991).