Journalisten Christoffer Herberts har tilldelats Svenska Yles språkpris för år 2016. Prismotiveringen lyder: ”Trots det höga tempot inom sportvärlden är Christoffer Herberts alltid mån om att ha ett välvårdat och medryckande språk. Han kan leka med språket och variera sina textformer.

Christoffer Herberts
Christoffer Herberts

Genom sitt goda språk i otaliga referat i åtskilliga sporter lyckas Christoffer Herberts förmedla både kunskap och iver om sportens stora konst, oberoende av om publiken består av inbitna fans eller bara måttligt sportintresserade.”

Herberts kommenterar själv priset på Svenska Yles webbplats:

– Den största utmaningen med sportspråk är att hitta variation, både i tempo och ordval. Som referent är det alltför enkelt att mässa på i samma takt hela tiden, och både i skrift och tal är det lätt hänt att man överanvänder vissa ord och uttryck.

Språkpriset delades ut i juni samtidigt som de övriga programpriserna delades ut. Priset delas ut av Rundradions svenska språknämnd Russ.