Fråga: Jag har redan tidigare funderat på om det heter chefdirigent, chefsdirigent eller överkapellmästare. När frågan nu åter har aktualiserats genom John Storgårds utnämning tänkte jag på allvar försöka reda ut begreppen. I mitt jobb, där jag ofta får översätta finska orkestertexter till svenska, skulle det vara bra att veta vilket av de tre orden som är mest korrekt.

Svar: Ordet kapellmästare tas upp som en finlandism i Finlandssvensk ordbok. Ordet är en direktöversättning av finskans kapellimestari som tydligen kan användas på lite annat sätt i finskan än kapellmästare i svenskan. I rikssvenskan är en kapellmästare en dirigent för en liten ensemble, medan en dirigent leder en stor symfoniorkester. Använd helst dirigent (dvs. chefsdirigent) som benämning på John Stor­gårds.

Sammansättningar med ordet chef skrivs i dag med ett s i fogen mellan de två leden. Det ska alltså heta chefsdirigent. Undantag från denna regel är ordet chefredaktör och finlandismen chefdirektör, som alltså inte får något foge-s.