Celiaki (glutenintolerans) skrivs på svenska med c i början och uttalas /seliaki´/ med tryck på sista stavelsen. Det finska ordet är keliakia.

Gluten i sin tur uttalas /glu´ten/ med tryck på första stavelsen.