Mycket av det som skrivs i Språkbruk är tidlöst. Här citerar vi Språkbruk 1/1989:

Genitiven av namnet på USAs nye president tycks bereda vissa problem. Ibland ser man nämligen namnet oböjt också i genitiv (”president Bush’ politik”), men för en sådan form finns det inget stöd i reglerna om genitiv i svenskan. Det enda fall där vi inte får ett s tillagt är namn och ord som (i uttalet) slutar på ett rent s, som Mats, Heinz och Marx. Slutar namnet eller ordet på ett sje-ljud tilläggs s helt enligt de allmänna reglerna: president Bushs politik. Någon apostrof före s-et skall vi naturligtvis aldrig ha i svenskan.