Fråga: Heter den fästingspridda sjukdomen borrelia eller borrelios?

Svar: Bakterien som fästingen sprider heter borrelia, och de sjukdomar som borreliabakterien orsakar går under samlingsnamnet borrelios.

Man kan även tala om borreliasjukdomar eller borreliainfektioner, vilket är synonymt med borrelios.