Fråga: Det officiella namnet på den indiska staden Bombay är sedan några år tillbaka Mumbai. Vilket namn ska vi använda på svenska?

Svar: Trots att det officiella namnet är Mumbai håller de svenska medierna än så länge fast vid formen Bombay, och Svenska språknämnden rekommenderar att vi följer denna linje.

Också när det gäller kinesiska ortnamn har svenskan i vissa fall bibehållit den traditionella stavningen, trots att kinesiska namn numera i allmänhet skrivs enligt pinyinsystemet. Vi skriver alltså fortfarande Peking (pinyin Beijing) och Kanton (pinyin Guangzhon) på svenska.