Fråga: Jag har sett uttrycket blomma ut användasi betydelsen ’blomma upp’, ’blomstra’? Är detta korrekt? För mig betyder blomma ut bara ’vissna’.

Den ursprungliga betydelsen hos blomma ut är mycket riktigt ’vissna’, ’sluta att blomma’, men numera betyder uttrycket också ’blomma upp’, ’vara i sin fulla utveckling’. Svensk ordbok ger följande exempel på den senare betydelsen: Hennes talang får riktigt blomma ut i slutscenen. Det är en intressant betydelseutvidgning där två betydelser hos samma uttryck är diametralt motsatta. Den nya betydelsen kan ha uppkommit genom sammanblandning av uttrycken blomma upp och slå ut i blom.