Fråga: Om man dubbeltecknar en vokal, ska det då vara bindestreck mellan vokalerna eller inte?

Svar: I finskan finns en regel att bindestreck måste sättas ut när två likadana vokaler möts i en sammansättning (t.ex. video-ohjelma). Annars skulle ju de två vokalerna uttalas som en lång vokal. Denna skrivregel finns inte i svenskan. Det heter alltså ekoost, värmeelement, bastuugn och musei­intendent på svenska. Orden uttalas ju inte heller med långt o, e, u respektive i.

En annan regel i finskan är att det ska finnas ett mellanslag före bindestrecket i sammansättning­ar där förleden utgörs av två eller flera ord, alltså t.ex. pro gradu -tutkielma. I svenskan skrivs det utan mellanslag före bindestrecket: Hugo Bergroth-sällskapet, pro gradu-avhandling och New York-resa.