Fråga: Jag arbetar med språkundervisning och undrar vilket svenskt ord ni rekommenderar för det engelska ordet slide. Med skrivprojektorn använde vi transparanger, stordior eller OH-bilder men med dagens teknik fungerar ju inte sådana ord.

Svar: TNC-aktuellt 2/2006 ger följande råd: Man kan gå efter den terminologi som används i Power Point-programmet, och då är det bild som används för varje enskild bild i bildspelet. Om man vill få fram vad varje bild i bildspelet i sin tur består av bör man använda textruta om rutor med text och bildobjekt om foton, figurer och liknande.

Man skulle även kunna tänka sig bildspels­sida eftersom alla inte använder just Power Point för att göra bildspel och terminologin kan variera mellan olika program.