Fråga: I samband med kallelser till bolagsstämma har jag ibland översatt valtuuttaa med befullmäktiga, men i aktiebolagslagen använder man bemyndiga. Bemyndiga är det ord som förekommer i de flesta kallelserna. Det handlar om att bolagsstämman beviljar styrelsen fullmakt att vidta vissa åtgärder. Kan både befullmäktiga och bemyndiga användas eller finns det någon nyansskillnad?

Det är inte någon skillnad mellan bemyndiga och befullmäktiga i det sammanhang som frågan gäller. Bemyndigaär dock mycket vanligare än befullmäktiga i allmänspråket och kan därför vara att föredra.