Fråga: Är det någon skillnad på befrämja och främja?

Svar: Verben befrämja och främja är synonymer, men de representerar olika stilnivåer. I den nya konstruktionsordboken Svenskt språkbruk betecknas befrämja som formellt. Föregångaren Svensk handordbok går ett steg längre och uppmanar oss uttryckligen att hellre använda  främja. Eftersom orden som sagt betyder samma sak är det onödigt att använda ett längre, byråkratiskt ord när det finns ett kortare att tillgå. En koll på webben visar också att främja faktiskt är mycket vanligare än befrämja. Alltså: fram för främja!