Fråga: Hur böjs ordet banner på svenska?

Svar: Banner är ett engelskt lånord som enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ’(reklam)skylt på hemsida på nätet’. Svenska datatermgruppen rekommenderar att vi i stället använder webbannons för själva annonsen

och annonsruta eller annonsutrymme för det utrymme där annonsen publiceras. Vill vi absolut använda banner ska det enligt Språkråd­et i Sverige böjas en banner, bannern, bannrar, bannrarna.