Samarbetet i TSK:s bank- och finanstermgrupp breddas. I år deltar Aktia Sparbank, Handelsbanken, Nordea, Andelsbankscentralen, Nordiska Investeringsbanken, Sampo Bank samt Samlink.

Bank- och finansordlistan är avgiftsfritt tillgänglig på adressen www.tsk.fi/bank(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Ordlistan innehåller för närvarande ca 600 centrala begrepp på finska, svenska och engelska.

Delområden som finns med är bl.a. bankernas kundservice, lån samt kort som beviljas av banker.

Bank- och finansordlistan strävar efter att harmonisera och stabilisera den svensk- och finskspråkiga terminologin inom branschen. En enhetlig terminologi gör kommunikationen tydligare och förebygger missförstånd. I en branschordlista finner man termerna lätt och sparar tid som går åt till att lösa termproblem.

Ordlistan produceras i samarbete mellan experter inom bank- och finansområdet, språkspecialister och terminologer. Koordineringsgruppen utgör kärnan i arbetet och i den utarbetas termrekommendationerna som ska publiceras. Rekommendationerna kommenteras sedan av en remissgrupp.

Centralen för Teknisk Terminologi rf eller TSK (Tekniikan sanastokeskus) är en expertorganisation för fackspråk och terminologi. TSK har flera decenniers erfarenhet av att producera finsk- och svenskspråkiga terminologier.