Fråga: I en handbok i familjeförberedelse används det finska ordet vauvatus för ett slags dans med spädbarn där syftet är att stimulera växelverkan mellan barnet och föräldern. Kan man tala om babning på svenska?

Svar: Vi föreslår babydans för den här typen av rytmikstund som är anpassad till de allra minsta.