Fråga: Har opponerat mig några gånger mot att använda benämningen avhandling för slutarbeten på kandidat- och magisternivå. I svenskt språkbruk (Sverige) benämns motsvarande kandidat– och magisteruppsats. Avhandling avser där uteslutande doktorsavhandling. Skulle gärna se att terminologin är densamma i bästa Bologna­anda. Vad tjänar det till att vi odlar en separat svensk benämning som inte heller får stöd i finskt språkbruk? Hur ser ni på denna akademiska fråga?

Ja, det stämmer att det har det blivit vanligare att också hos oss tala om kandidatuppsats och magisteruppsats efter Bolognareformen. Ordet avhandling är dock så inrotat i den här betydelsen i svenskan i Finland att vi får acceptera att det används också om andra högskole- och universitetsuppsatser än doktorsavhandlingar. Avhandling pro gradu är dessutom en term som förekommer i lagstiftningen om våra högskolor och universitet. Också pro gradu-avhandling används mycket hos oss, vilket också gör att ordet avhandling lever vidare i den särfinländska betydelsen ’slutarbete på kandidat- och magisternivå’. Det är förstås inte något hinder för att vi allt mer introducerar kandidatuppsats och magisteruppsats i allmänspråket.